ONE NATION’S SELF-DISCIPLINE: VARIATIONS OF CHINESE POPULATION FROM ANCIENT SUPPORTIVE POLICIES TO THE CURRENT ONE-CHILD POLICY

J.D. Dong Zichang

Resumo


Most international scholars think the one-child policy is the entirety of China’ family planning policy. Such thinking is completely wrong. Actually, the Chinese government never officially called its Population Planning Policy the “one-child policy.” Its official name is the Chinese Family Planning Policy. The Chinese Family Planning Policy remains a basic national policy position in China. It has changed and evolved over time. The one-child policy is only a central rule of Chinese family planning policies from 1980 to 2015. Start from 2015, the Chinese government had already changed the one-child policy, and China has entered a new era of two-child policy.

Palavras-chave


One-child policy; Chinese Family Planning Policy; Chinese government; International Human rights Law; ICCPR; CEDAW and CRC.

Texto completo:

PDF (English)

Referências


Chinese national bureau of statistics(国家统计局), Zhongguo Tongji Nianjian(中国统计年鉴 1986) (1987).

Chinese national bureau of statistics(国家统计局), Zhongguo Tongji Nianjian 2007(中国统计年鉴 2007) (2007).

Chinese national bureau of statistics(国家统计局), Zhongguo Tongji Nianjian 2011(中国统计年鉴 2011) (2011).

Confucius (孔子), Zhou Yi, Xu Gua(周易.序卦) (written in around 483 B.C.).

Confucius (孔子编撰), Shi Jing, Da Ya, Si Qi (诗经,大雅,思齐) (compiled in around Six Century B.C.).

Confucius and his student Zeng Zi(孔子及其弟子), Liji. Daxue (礼记.大学) (around fourth century B.C. and third century B.C.).

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, China, 17th July of 1980.

Convention on the Rights of the Child, China, 29th August of 1990.

Dai Sheng (戴圣), Li Ji. Li Yun Pian (礼记.礼运篇) (written in around 35-20 B.C.).

Dong Zhongshu (董仲舒), Ch’un-ch’iu fan-lu (春秋繁露), (around 145 B.C.).

Dou Jianchun (豆建春), Zhongguo Lishishangde Renkou Zengzhang(中国历史上的人口增长---解释因素及其长期效应因素分析) (2015).

Du Fu(杜甫), Bing Che Xing(兵车行) (around from 750 A.D. to 756 A.D.).

Duke of Zhou (周公旦), Zhou Li (周礼) (finished in around 1022 B.C.).

Gao Tang Sheng(高堂生编撰), Yi Li. Sang Fu. Zi Xia Zhuan(仪礼·丧服·子夏传) (compiled in around 190 B.C.).

Ge Jianxiong(葛剑雄), Zhongguo Renkou Fazhan Shi(中国人口发展史) (1991).

International Covenant on Civil and Political Rights, China, 5th October of 1998.

Jianguo Yilai Zhongyao Wenxian Xuanbian(建国以来重要文献选编) (1993).

Lao-tzu(老子), Tao Te Ching. (道德经.) (Written in around 500 B.C.).

Li Chengrui(李成瑞), Dayuejin Yinqi De Renkoubiandong(大跃进引起的人口变动) (1998).

Liu Wen (刘韫), Xianqin Zhuzi Renkouguan Lvelun (先秦诸子人口观略论) (1995).

Mao Zedong(毛泽东), Mao Zedong Xuanji(毛泽东选集) (1991).

Mencius and his student(孟子及其弟子), Mencius. Lilou Shang(孟子.离娄上) (written in around 290 B.C.).

Mencius and his students ( 孟子与其弟子), Meng Zi. Teng Wen Gong Xia (孟子. 滕文公下, (written in around 290 B.C.).

Min Haiguan Shinian Baogao(闽海关十年报告) (1901).

Mozi(墨子), Mozi.Jian An(墨子.兼爱) (Written in around 400 B.C.); Mozi.Gongshu(墨子.公输) (Written in around 400 B.C.).

Mozi(墨子), Mozi.Jieyong(墨子.节用) (Written in around 400 B.C.)

Qu Zhenwu(瞿振武), 20Shiji 50Niandai Zhongguorenkou Zhengce De Huigu Yu Zaipingjia (20 世纪 50 年代中国人口政策的回顾与再评价) (2000).

Shang Yang(商鞅), Shang Jun Shu. Lai Min(商君书.徕民) (written around 345B.C.)

Song Zhenhao(宋镇豪), Xiashang Shehui Shenghuo Shi(夏商社会生活史) (1994).

Sun Muhan(孙沐寒), Zhongguo Jihuashengyu Shi(中国计划生育史) (1990).

Tian Xueyuan(田雪原), Zhongguo Renkouzhengce Liushinian(中国人口政策六十年) (2009).

Wang Quanwei(王泉伟), Mingdai Nannv Bili De Tongji Fenxi(明代男女比例的统计分析) (2010).

Wang Youxing(王有星), Shaoshu Minzu Jihuashengyu Cutan(少数民族计划生育初探) (1998).

Wikipedia Wang Hongsheng (王鸿生), Zhongguo Lishi Zhiluan He Xiandaihua Jincheng Zhongde Renkouyinsu (中国历史治乱和现代化进程中的人口因素) (2012).

Wu Qungan(吴群敢), Zhongguo Shehuizhuyi Jingji Jinshi(中国社会主义经济简史) (1985).

XIANFA art. 25 (1982) (China) and XIANFA art. 49 (1982) (China).

Zhang Sun Wu Ji and other Tang dynasty officers(长孙无忌以及其他官员编撰), Tang Lv Shu Yi (唐律疏议), (compiled and fixed in 650 A.D.).

Zhongguo Renkou Nianjian 1985(中国人口年鉴 1985) (1986).

Zhonghuarenmigongheguo Renkou Yu Jihuashengyu Fa (中华人民共和国人口与计划生育法) [population and family planning law of People’s Republic of China] (promulgated by the Standing Comm. Nat’l People’s Cong., Dec. 29, effective Sep. 1, 2002).

Zhu Qiulian(朱秋莲), Jianguo Yilai Dangde Renkou Shengyu Zengce Bianqian Yanjiu(建国以来党的人口生育政策变迁研究) (2013).
DOI: http://dx.doi.org/10.17765/2176-9184.2018v18n3p933-974

Indexado
REDIB; Sumários.Org; DOAJ; Ulrich’s International Periodicals Directory; Latindex; RVBI; ROAD; OCLC WorldCat

Revista Jurídica Cesumar - Mestrado
Unicesumar, Maringá (PR), Brasil
ISSN 2176-9184 On-line
Contato: naep@unicesumar.edu.br


ISSN 1677-6402 Versão impressa interrompida em 2019

Licença Creative Commons
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.